De Genezers De Genezers gaat over ziekte en genezing, over onderzoeken en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in iedere aflevering met een patiënt en een arts of medisch onderzoeker.


De Genezers: CAR T-celtherapie, een revolutie in kankerbestrijding. - 04-Jun-2021

De Genezers: CAR T-celtherapie, een revolutie in kankerbestrijding. Dankzij een subsidie van overheid en zorgverzekeraars van in totaal 100 miljoen euro wordt de komende jaren vergeleken of de gevolgde methode, die bestaat uit lichaamseigen witte bloedcellen invriezen en in Amerika genetisch manipuleren, ook 'in eigen huis' kan worden gedaan. De onderzoekers denken dat het resultaat kwalitatief hoogwaardiger, veel sneller en voor een aanzienlijk lagere prijs kan worden uitgevoerd. Deze manier van kanker bestrijden is het levenswerk van internist-hematoloog Tom van Meerten. Hij verwacht dat de komende jaren deze therapie school gaat maken bij veel meer soorten kanker. Heel recent is een longkankerpatiënt volgens deze methode behandeld.. Fons Husson heeft naar eigen zeggen zijn leven te danken aan de CAR T-cel therapie. Hij vertelt in deze aflevering over hoe slecht hij er aan toe was, totdat deze therapie werd toegepast.


De Genezers: Prehabilitatie: “de laatste revolutie in de gezondheidszorg”. - 16-Apr-2021

De Genezers: Prehabilitatie:  “de laatste revolutie in de gezondheidszorg”. Het uitgangspunt klinkt logisch, en is dat ook: zorg dat patienten die een zware operatie moeten ondergaan zo goed mogelijk in conditie zijn. Dat vermindert de kans op allerlei vervelende complicaties na afloop. Dat blijkt ook uit diverse onderzoeken. Toch is de praktijk weerbarstig. Mensen willen het liefst zo snel mogelijk geopereerd worden. Oefeningen doen terwijl ze zich zo slecht voelen, is voor sommigen een brug te ver. Meneer Bakema uit Hoogezand onderging een zware operatie met na afloop ups en downs. Soms voelde hij zich niet in staat om oefeningen te doen. Hij vertelt hoe prehabilitatie hem uiteindelijk veel goeds heeft gedaan.


De genezers: steeds meer specialismen profiteren van 3D technologie. - 27-Feb-2021

De genezers: steeds meer specialismen profiteren van 3D technologie. De 3D technologie wordt in het UMCG meer en meer toegepast. In het eigen 3D laboratorium, dat zes jaar geleden in gebruik is genomen, worden implantaten op maat gemaakt. Soms van metaal of kunststof, soms uit een stukje bot afkomstig uit het lichaam van de patient zelf. In het eigen 3D laboratorium worden in het UMCG implantaten op maat gemaakt. Soms van metaal of kunststof, soms uit een stukje bot afkomstig uit het lichaam van de patient zelf.Zo werd bij meneer Stulemeijer een deel van zijn kuitbeen gebruikt om zijn mondbodem te reconstrueren Het resultaat omschrijft hij als ‘een mirakel’. Kaakchirurg en oncoloog Max Witjes is de genezer in deze aflevering. Hij vertelt over de snelle ontwikkeling van de 3Dtechniek. De komende jaren zullen ook in de operatiekamer van de toekomst, de zogenaamde ‘hot floor’ steeds meer beslismomenten al tijdens het opereren worden genomen of eventueel bijgesteld.


De Genezers: ondanks een erfelijke ziekte toch gezonde kinderen krijgen. - 09-Jan-2021

De Genezers: ondanks een erfelijke ziekte toch gezonde kinderen krijgen. Podcast De Genezers: ondanks een erfelijke ziekte toch gezonde kinderen krijgen. Kinderen krijgen is één van de grote keuzes in een mensenleven. Dat geldt helemaal voor wie een ernstige ziekte zou kunnen doorgeven aan het eigen kind. Dat is te voorkomen met behulp van PGD, pre-implantatie genetische diagnostiek. Een embryo - ontstaan door IVF – is in het laboratorium onderzocht, voordat het in de baarmoeder wordt geplaatst. Want alleen embryo's die vrij zijn van een erfelijke aandoening worden geselecteerd en geplaatst. Klinisch geneticus Nicole Corsten is bij dit onderwerp de genezer. Ze begeleidt aanstaande ouderparen die zich in het UMCG melden voor zo’n behandeling. Jaarlijks zijn dat er rond de vijftig. Anna Velting moest ooit aan haar partner , met wie ze kinderen wilde, uitleggen dat ze een levensbedreigende ziekte bij zich draagt, die ze bij een zwangerschap doorgeeft. Anna vertelt hoe zwaar het is om via PGD een kind te krijgen, maar dat het uiteindelijk al die moeite waard is.


Fantoompijn - 12-Dec-2020

Fantoompijn De genezers: nieuwe methode om fantoompijn te bestrijden. Er is een therapie ontwikkelt, waarbij mensen die last hebben van fantoompijn, veel baat hebben. Jaarlijks ondergaan ruim drieduizend mensen in Nederland een amputatie. Velen van hen krijgen daarna pijn op de plaats waar de verwijderde arm of been heeft gezeten. Die pijn maakt soms het leven tot een hel voor geamputeerden. Corry van der Sluis , revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde in het UMCG, legt de werking van de ‘neuromotus-therapie’ uit. Dat is een computerprogramma, waarmee het via projectie op een computerscherm lijkt, of de geamputeerde arm of been terug is en bovendien kan worden bewogen. Bosbouwdeskundige George Borgman verloor ruim vijf jaar geleden zijn linkerarm bij een auto-ongeluk. Hij vertelt wat er precies gebeurt bij het toepassen van neuromotus, en hoe het hem heeft geholpen in de strijd tegen fantoompijn.


Allergieën - 29-Sep-2020

Allergieën Er is een medicijn ontwikkeld, dat mensen helpt die last hebben van die beruchte ‘pinda-allergie’. Het zorgt ervoor, ‘dat zo’n allergie niet langer levensbedreigend is’. Brenger van dat goede nieuws is Hanneke Oude Elberink, allergoloog in het UMCG. Volgend jaar komt het geneesmiddel op de markt. Met name ouders van kinderen met deze aandoening, kijken er reikhalzend naar uit. Dokter Oude Elberink houdt zich met allerlei soorten allergie bezig, maar is met name gespecialiseerd in allergische reacties op insectenbeten. De mensen die het meest heftig reageren op bijvoorbeeld een bij- of wespensteek, blijken nogal eens de zeldzame, onderliggende ziekte mastocytose te hebben. Daarbij slaat het immuunsysteem ‘op hol’, en scheiden zogenaamde mestcellen een stroom aan stoffen af die ernstige ziektesymptomen kunnen veroorzaken, of zelfs binnen enkele minuten tot een hartstilstand leiden. In deze aflevering vertelt ondernemer Henri Hommelink hoe heftig zijn lichaam reageerde op een wespensteek.


Hersenletsel; 'De wereld op z'n kop' - 30-Apr-2020

Hersenletsel; 'De wereld op z'n kop' Joukje van der Naalt is de genezer in deze aflevering. Neuroloog en professor met als aandachtsgebied: traumatisch hersenletsel. Uit haar onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de manier waarop mensen omgaan met hun letsel. En dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Ze noemt het 'de wereld op z'n kop.'


Niertransplantatie - 26-Feb-2020

Niertransplantatie In de vierde aflevering van de podcast serie De Genezers gaat het over niertransplantatie, voeding en gezondheid. Brenda de Coninck kreeg twee jaar geleden in het UMCG een donornier. Haar eigen nieren functioneerden steeds slechter vanwege erfelijke cysten. Met de donornier, die ze ontving van een levende donor, kreeg ze haar leven terug: ‘Ik sport, ik werk, ik heb lol en ik voel me goed.’ De genezer in deze aflevering is Gerjan Navis, specialist op het gebied van nierziektes en hoogleraar voeding in de geneeskunde. Volgens Navis krijgen leef- en eetgewoonten vaak te weinig aandacht in de geneeskunst, met alle gevolgen van dien. ‘We moeten mensen weer voedsel vaardigheden aanleren’, zegt ze.


Protonentherapie - 05-Feb-2020

Protonentherapie De derde aflevering van podcast serie De Genezers gaat over protonentherapie bij kanker. Protonentherapie is een manier van bestralen waarbij schade aan omliggend gezond weefsel tot een minimum wordt beperkt. We horen het verhaal van borstkankerpatient Erna Bohle. De genezer in deze aflevering is Marleen Woltman, radiotherapeut en oncoloog. Woltman is coördinator van het Protonencentrum van het UMCG, dat in 2018 werd geopend. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over onderzoeken en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in iedere aflevering met een patiënt en een arts of medisch onderzoeker.


Electro Convulsie Therapie - 20-Jan-2020

Electro Convulsie Therapie In aflevering 2 van De Genezers horen we het verhaal van Carolien Jansen die al jaren aan zware depressies lijdt. Sinds zij vorig jaar is behandeld met Electro Convulsie Therapie (ECT), oftewel electroshocktherapie, gaat het stukken beter met haar. De genezer in deze aflevering is Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie in het UMCG. Zij noemt ECT de effectiefste behandeling in de psychiatrie; 60 tot 70% van de patiënten knapt ervan op. Daarvoor betalen ze wel een prijs; Carolien Jansen heeft bijvoorbeeld ernstig geheugenverlies. Ze kan zich niet meer herinneren aan welke projecten ze gewerkt heeft voordat ze de electroshocktherapie onderging. Volgens Iris Sommer is dit tijdelijk, en komt het geheugen na een ECT in de meeste gevallen na verloop van tijd weer terug.


ALS - 08-Jan-2020

ALS In de eerste aflevering horen we het verhaal van Hanno Bos (45), hij heeft de ongeneeslijke spierziekte ALS. Voor hij ziek werd leidde hij een actief leven; hij werkte hard, sportte veel en had een druk sociaal bestaan.‘Ik genoot volop van het leven,’ zegt hij. De diagnose ALS voelde als een doodvonnis. De genezer in deze aflevering is professor Ellen Nollen, geen medicus maar celbioloog. Bij het Groninger onderzoeksinstituut Eriba (European Institute for the Biology of Aging) onderzoekt zij wat er mis gaat in de cellen van patiënten met ziektes als ALS, Parkinson en Alzheimer. Uiteindelijk moet dat leiden tot de ontwikkeling van een medicijn, maar zover is het nog niet:’Om een oplossing te vinden moet je echt eerst begrijpen wat er in de eerste stapjes misgaat’, zegt Nollen.